Valfrihet

Opinionsmätningar är onaturliga, som man mäter får man svar!

Är du för vinster? Är du för valfrihet? Vad är valfrihet? Har vi något val? Vad är demokrati? Vem avgör vad som är demokrati? Får alla verkligen bestämma i en demokrati? Är demokrati alltid bra?

Går frihet före pengar? De medborgerliga friheterna är alltid säkra så länge utövandet inte stör någon! Demokrati är styre genom gemensam okunnighet, en slags amatörernas regering. Ingen kan ge oss frihet eller jämställdhet och ingen rättvisa heller för den delen! Om du är stark tar du den själv!

Jag tycker att det är olyckligt att man ska dela upp folk i höger och vänster, fågel, fisk och mittemellan! Jag önskar det fanns ett parti som tar frågorna om individens frihet, yttrandefrihet och religionsfrihet på allvar och som låter folk bestämma över sig själva och som slutar stifta lagar om hur folk ska leva.

Vad är valfrihet? Och hur mäter man valfrihet? Som det är nu har vi ingen valfrihet att bestämma vad våra skattepengar skall gå till. Kanske hittar vi den inom jobb, mat, trygghet eller omvårdnad?

Vad vi behöver är en politik som främjar valfrihet, också för de som vill driva verksamhet i välfärden eller fattigsverige. I dagens samhälle är det bara de storskaliga och kommersiella aktörerna som växer. Det om något minskar vår valfrihet.

Vill folk ha valfrihet? Ja och nej! Ja vi vill ha valfrihet, men vi vill inte ha valfrihet som ger sämre val.  Valfrihet under vissa omständigheter går bra eftersom vi är oroliga för att vi ska behöva tvingas välja mellan sämre vård, sämre skolor, sämre pensionsfonder, sämre elbolag och sämre apotek.

1) Vad är demokrati? Det innebär att makten utgår från folket som fria val, yttrandefrihet, rättssäkerhet och demonstrationsfrihet osv. Tyvärr verkar den inte ha samma innebörd längre. Demokrati är det samhällssystem i vilket du säger vad du vill och gör som du blir tillsagd.

2) Är demokrati alltid bra? Vad är ett människovärde om det kan kränkas hur som helst bara för att en majoritet röstberättigade medborgare vill det? Varför ska man ge majoriteten rätten att bestämma över ens liv? Och varför ska någon annans moral diskvalificera min? Demokrati är väl till för att man ska kunna ha kontrollen över sin egen situation? Ska vi ha demokrati måste den effektiviseras och bli mer flexibel!

3) Får alla bestämma i en demokrati? Dåliga lagar är det värsta slaget av tyranni och förtryck.  Det finns en allvarlig svaghet hos demokratin och det är att den i stor utsträckning måste rätta sig efter vad medborgarna tänker, innan det finns någon visshet om de över huvud taget tänker!

4) Vem avgör vad som är demokrati? Ja var går gränsen i denna svåra balansgång? I frågor om olika familjeangelägenheter ställs frågor om familjens självbestämmande mot de demokratiska frågorna om alla människors lika möjligheter oavsett kön!

I dagens samhälle har ofrivilligt många redan hamnat utanför, det kallar inte jag för demokrati. Det vore ju en helt annan sak om man på frivillig basis hade ställt sig utanför samhället. På så vis skulle demokratin bara kränka de som accepterar kränkning, ett pris som de får betala för i ett samarbete i stora grupper!

I valstriden skjuter politikerna på varandra. Men de siktar dåligt, oftast är det bara väljarna som blir träffade. Därför borde vi välja de politiker som öppet erkänner att de har begått fel och inte de som tillgriper alla knep och finter för att dölja skeletten i garderoben!

Demokrati ger oss möjlighet att välja ett flertal inkompetenta i stället för att bli utsatta för ett fåtal korrumperade. Kanske bättre att upplösa folket och rösta fram ett nytt!

av Connie

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.